Nositel značky “Dřevo je cesta”

DC-nositel znacky1My víme, že ...

... výstavba dřevěného domu je oproti domu zděnému energeticky 4 – 5krát méně náročná

... dobře udržovaný dřevěný dům je stejně trvanlivý jako dům zděný

 Proto jsme se také i my stali součástí tohoto osvětového projektu.

DŘEVO JE CESTA… K ROVNOVÁZE NA ZEMI!

Cílem projektu je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva - naší domácí obnovitelné suroviny - na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku.

Organizuje Nadace dřevo pro život.

Více informací o projektu na www.drevojecesta.cz