Symbol hnízda s sebou nese pevnost…

Dům s rodinným hnízdem v časopise Nové proměny bydlení v srpnovém čísle 2022.