Práce architekta mne naplňuje. Mohu přeměnit představy a myšlenky lidí v realitu, pomoci jim k lepšímu výsledku. Baví mne tvořit stavby a prostory, ve kterých mohou lidé důstojně žít.
Každý projekt je pro mě výzva. Fascinují mě široké možnosti použití dřevěných konstrukcí ve výstavbě a využití obnovitelných zdrojů. Jako své poslání vnímám navrhování staveb, které budou šetrné k životnímu prostředí, aby v nich mohly spokojeně žít naše děti a také další generace po nich. Přispívá k tomu i můj vztah ke dřevu, který mám již od mala, jelikož pocházím z lesnické rodiny. Prošla jsem si tedy i fázemi, kdy materiál pro dřevěné konstrukce teprve vzniká.