Dřevěný dům 2010

 • 02
 • 05
 • 04
 • 03
 • 07
 • 06
 • 10
 • 09
 • 08
 • 11
 • 01
 • 12

Rok: 2010
Soutěž: Dřevěný dům 2010
Kategorie: Návrh nízkoenergetického rodinného domu
Umístění: 4. místo

Navržený nízkoenergetický dům získal uznání odborné poroty v soutěži Dřevěný dům 2010.

Hodnocení poroty:
Porotu na tomto návrhu zaujala na první pohled jasná příslušnost domu k dřevěnému stavění s lehkou skandinávskou inspirací. Dům má jednoduchou, logicky tvarovanou hmotu. Vnitřní dobře zónované uspořádání (u severní fasády obslužné prostory) však ne všude odpovídá svou čistotou exteriéru. Stejně tak výškové „rozhození“ o půl patra a také jeho konkrétní provedení vyvolávalo u některých porotců otázky. Dům je umístěn na pozemku v severovýchodním rohu s odstupem od ulice v rozsahu vhodném pro parkování vozidel. Autorem nastíněné opakování v rámci skupiny domů je dobrým řešením a dům je pro takové opakování jistě vhodný.

Autorská zpráva:
Navrhovaný nízkoenergetický dřevěný dům je navržen pro komfortní bydlení čtyřčlenné rodiny. Dispozice domu není typicky dělena na dvě podlaží, ale přirozeně plyne na čtyřech rozdílných výškových úrovních. Ústředním prostorem domu je rozlehlý obývací pokoj s kuchyňským koutem, jídelnou a navazující knihovnou na galerii v mezipatře, který je propojen se zahradou krytou terasou. Dispozice domu je členěna na širší jižní trakt s obytnými místnostmi a užší severní trakt s podružnými místnostmi, což umožňuje maximální využití solárních tepelných zisků. Dům je tvořen jedinou kompaktní hmotou - podélným kvádrem s pultovou střechou v mírném spádu. Jednoduchost kvádru příjemně kontrastuje s markýzami nad vstupem a terasou, živou hrou oken na dominantní jižní fasádě a se zeleným porostem na "páté fasádě" domu. Členění domu na nevytápěný prostor s garáží a sklípkem a hlavní vytápěnou část domu se propisuje do fasády materiálovým řešením. Objekt je založen na základových patkách. Pro nosné konstrukce i příčky byl zvolen konstrukční systém velkoformátových komponent lepených z masivního smrkového dřeva a jako tepelná izolace byly převážně užity dřevovláknité desky. Materiály a konstrukční systém byly voleny především s ohledem na jejich minimální vliv na životní prostředí v celém svém životním cyklu. Výsledná měrná potřeba tepla na vytápění domu (19 kWh/m2a) bude pokryta zdrojem tepla napojeným na solární kolektory a krbový teplovodní výměník.