Laboratoře AV ČR Skálova Turnov

Popis projektu: rekonstrukce, vestavba

Stav projektu: další stupeň PD 2013

Projekt se zabývá návrhem rekonstrukce domu č. p. 89 v ulici Skálova a domu č. p. 408 v ulici Mikulášská pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Stávající prostory jsou využívány jako laboratoře a kanceláře s příslušenstvím pro zaměstnance AV ČR. Návrh si klade za cíl sjednotit prostory šaten do jednoho bodu, logicky zredukovat počet WC v obou projektech, rozšířit funkce o prostory konání seminářů, reprezentativní prostory, dále doplnit prostory o byt pro zaměstnance a dvě garsoniéry pro ubytování hostů. To vše za maximálního využití potenciálu historické budovy č. p. 89.

Skálova ulice, č. p. 89:

Jedná se o historický objekt z roku cca 1603 s četnými klenbami, s nosnými zděnými obvodovými s vnitřními zdmi a sedlovou střechou o sklonu 38,7°. Objekt má celkem dvě patra a podkroví a je částečně podsklepen. Konstrukce dřevěného krovu je novodobá vaznicová konstrukce v dobrém stavu. Troje vstupní dveře do 1. NP jsou vyměněny za nové. Novodobé vnitřní příčky jsou převážně zděné. V 1. NP se nachází vstupní hala, zasedací místnost s malou kuchyňkou, rozlehlá šatna mužů s příslušenstvím, šatna žen s příslušenstvím, úklidová komora, vstup do sklepa a brusírna.V 2. NP se nachází chodba, služební garsoniéra s příslušenstvím, WC ženy a WC muži, dvě kanceláře a prostor superčisté laboratoře s převlékárnou. Ve 3. NP se nachází sklady, dvě kanceláře, WC se sprchou a podkroví, v současnosti využíván jako sklad.

Mikulášská ulice, č. p. 408 a spojovací krček:

Jedná se o objekt z 80. let 20. stol. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Valbová střecha je tvořena dřevěným krovem. Střecha nad spojovacím krčkem je plochá s krytinou z asfaltového pásu. Ze strany do Mikulášské ulice jsou nad římsou kotveny ramenáty. Střecha krčku je plochá. Objekt je zděný z pálených cihel děrovaných. Stropní konstrukce nad 1. NP jsou tvořeny ze spřažených železobetonových stropů. V 2. NP je strop tvořen z nosníků I a Hurdis desek. Vstupními vraty v 1. NP projdeme do místnosti mechaniky. Vstupními dveřmi do chodby a schodišťového prostoru. Dále se chodbou dostaneme na hygienické zázemí a do kotelny. Prostor dále pokračuje na vyrovnávací schodiště spojovacího krčku a do prostoru laboratoře řezárny. Ta je dveřmi spojena s brusírnou v objektu č. p. 89. V 2. NP se nachází speciální laboratoř, leštírna s přípravnou, WC ženy a WC muži. Dále se vyrovnávacími schody dostaneme do prostor laboratoří leštírny a laboratoře s optickou lavicí (umístěna na spojovací chodbě s domem č. p. 89). Ve 3. NP se nachází speciální laboratoř, laboratoř tenkých vrstev s příslušenstvím, spektrální laboratoř a WC muži a WC ženy.