Lávka přes řeku a symbol na kruhový objezd lázeňského města

V rámci architektonické soutěže jsme na chvíli opustili svět projektů rodinných domů. V návrzích jsme vycházeli z prvků přírody nebo jsme se nechali inspirovat designem lázeňských oplatků. Návrhy se týkali lávky přes řeku a kruhového objezdu lázeňského města.

Lávka přes řeku

RYTMUS SRDCE

Tento návrh sází na řešení blízké přírodě. Zábradlí je tvořeno modřínovými hranoly a na břehu se rozevírá do podoby trychtýře, který má nalákat kolemjdoucí k návštěvě ostrova. Mezi jednotlivými lamelami jsou ukrytá nepravidelně rozmístěná světla, která mají vyjadřovat pulzování srdce - symbol lázeňského města.

Nosnou konstrukci předpokládáme ocelovou, mostovku dřevěnou.

MINERÁLKA

Minerálka je jednoduchá, architektonicky čistá lávka. Zábradlí je plnostěnné z dřevěného nosníku. Na koncích zábradlí navrhujeme prosvětlení lávky formou prořezů, které symbolizují tekuté bohatství města. jednotlivé bublinky jsou zaklopeny sklem - tradičním produktem místní sklárny Bohemia. Osvětlení přirozeně navádí kolemjdoucí směrem na lávku.

Jako hlavní nosnou konstrukci předpokládáme lepený lamelový nosník, mostovka dřevěná.

LÁZEŇSKÁ OPLATKA

Cílem tohoto návrhu bylo odlehčit jednolitou hmotu zábradlí. Pracujeme zde proto s organickými prořezy, které bychom mohli přetavit až do podoby rostlinného motivu z okruží lázeňské oplatky. Směrem ven se jedná o corten s prořezy, které budou z mléčného laminátu s podsvícením. Světlo se bude odrážet v hladině řeky. Směrem dovnitř bude obklad dřevěný, navazující na dřevo mostovky.

Jako hlavní nosnou konstrukci předpokládáme dřevěný příhradový nosník v úrovni zábradlí a mostovky, mostovka dřevěná.

Symbol města na kruhovém objezdu

SRDCE

Jako uvítání do města navrhujeme prostorové srdce zvýrazněné večerním nasvětlením. Cortenový plech, kamenná či betonová podnož, nasvětlení. Výška podstavce cca 1m, výška srdce cca 5m.