MŠ a ZŠ Otvice

Popis projektu

Projekt se zabývá návrhem dostavby dvoupatrové mateřské a základní školy pro 2. stupeň k stávajícímu objektu mateřského centra, ze kterého se po dostavbě stane 1. stupeň základní školy. Škola bude vybavena malou tělocvičnou. Pro mateřskou školku vytváříme dvě třídy po 20 dětech, pro základní školu navrhujeme čtyři třídy po 15 žácích. Celý systém školy je typu Montessori a je sladěn s principy Feng Shui. „Otevřená náruč paní Montessori“ - to je hlavní motto celého konceptu.

Hmotové řešení:

Objekt navrhujeme jako kompaktní dvoupodlažní budovu přiléhající ke stávajícímu objektu mateřského centra. Hmotové řešení je výrazně ovlivněno principy Feng Shui. Tvar hmoty je zvolen s ohledem na umístění energetického středu objektu do středu centrální schodišťové haly, z toho důvodu se v severní vstupní partii hmota horního podlaží lehce vyklání nad hmotu stávajícího objektu a těsně navazující část přízemí. Tímto vytočením vnášíme do kompozice silné napětí. Kolmo na hlavní hmotu jsme situovali objekt pro tělocvičnu, který kromě jiného směru odlišujeme také materiálovým řešením, pro které volíme horizontální plechový obklad.

Pasivní standard:

Spotřeba tepla na vytápění objektu bude činit dle metodiky PHPP 2007 CZ přibližně 15,4 kWh/m2 za rok. Za těchto podmínek může být objekt certifikován jako pasivní dům.