PD Čakovice

 • ex1
 • ex2
 • ex3
 • ex4
 • ex5
 • ex6
 • ex7
 • in01
 • in02
 • in03
 • in04
 • img_3050
 • img_8840
 • ex1
 • ex2
 • ex3
 • ex5
 • ex4
 • ex7
 • in01
 • in02
 • in03
 • in04
 • img_3050
 • img_8840

Popis projektu

Roční spotřeba dle NZÚ: 15 kWh/m2a
Nové hmotové řešení respektuje a zachovává tradiční vzhled dvojdomu směrem do ulice, zatímco do zahrady otevírá novou moderní tvář. Stávající rodinný dům nevyhovuje současným požadavkům na moderní rodinné bydlení, a proto bylo nutné zásadně upravit vnitřní dispozice, zvětšit obytnou plochu přístavbou, zvýšit pozednici střechy směrem do zahrady a změnit tvar střechy, aby bylo možné podkrovní prostor smysluplně využívat. Hlavní objekt, tvořený převážně stávajícími obvodovými stěnami, má půdorysně jednoduchý obdélníkový tvar, orientovaný kolmo na přilehlou komunikaci - ulici Řepová. Stávající hmotu jsme rozšířili přístavbou s natočenou jihovýchodní stěnou, směrem do klidné části zahrady. V rámci přestavby se mění i tvar střechy. Pro využití podkroví jsme navrhli zvýšení poloviny střechy směrem do zahrady a narovnání jednou zalomené střechy směrem do ulice. Rekonstruovaný rodinný dům má sedlovou střechu se sklony 3° (střecha do zahrady a střecha přístavby) a 25° (střecha směrem do ulice) a výškou hřebene 9,3 m. Rodinný dům je navržen jako zděná stavba.

Fasáda hlavního objektu bude provedena v omítkové úpravě (bílá, krémová) s barevnými a materiálovými akcenty. Fasáda nové přístavby je odlišena a zvýrazněna horizontálním dřevěným obkladem z přirozeně šednoucího modřínového dřeva. Akcent použitý na detailech fasády mezi okny navrhujeme z tmavě šedého cembritového obkladu. Na střechu rodinného domu jako krytinu navrhujeme tmavý falcovaný plech (hliník – PREFA) antracitového odstínu. Veškerá okna navrhujeme jako dřevohliníková s izolačním trojsklem. Ke stínění prosklených částí především na jižní fasádě bude sloužit ocelodřevěná pergola, která bude zároveň krýt i dřevěnou terasu proti povětrnostním podmínkám. Část pergoly nad venkovním sezením bude krytá (plexisklo, drátkosklo) a část bude řešena pomocí lanek a popínavých rostlin. Stěna oddělující terasu od sousední parcely bude obložena šedým cembritovým obkladem. Pro stínění oken navrhujeme vnější textilní rolety (směr jihovýchod).