Dům západního slunce

 • kladno1
 • kladno2
 • kladno3
 • kladno4
 • kladno5
 • kladno6
 • kladno7
 • img_20140702_191952
 • IMG_9770_noc_fin
 • img_4610
 • kladno4
 • kladno2
 • kladno1
 • kladno5
 • kladno3
 • kladno6
 • kladno7
 • img_4610
 • IMG_9770_noc_fin

Popis projektu 

Vlastní dům – obdélník o rozměrech 6,740 x 13,640 m – je dvoupodlažní se sedlovou střechou o sklonu 20°. V 1. NP hlavní hmota expanduje na západ v podobě obdélníkové hmoty jídelny a pracovny, která je v 1. NP odlehčená u obytného prostoru v místě kryté terasy. Odlehčená hmota tak plní potřebný přesah jižních a východních oken a tím tato okna stíní. V 2. NP hmotu užíváme jako příjemnou pobytovou terasu. Protáhlý tvar dále podpoří pokračování terasy v 1. NP, která končí zapuštěným bazénem. Spojovacím krčkem klasický tvar domu propojujeme s jednoduchou hmotou garáže zastřešenou pultovou střechou. Střecha garáže a spojovacího krčku je vzájemně oddělena nízkou atikou. Spojovací krček tak umožňuje projít suchou nohou až ke vstupu do garáže. Na ploché střeše garáže a krčku umisťujeme fotovoltaické a solárně termické panely

Objekt je založen plošně na ŽB základovém roštu, základová deska je izolována EPS. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z masivních dřevěných panelů DEKpanelů. Obvodové stěny tvoří difúzně otevřená konstrukce. Parobrzdu tvoří samotný nosný panel, masivní dřevěný mechanicky spojovaný panel s parotěsně přelepenými spárami na vnitřním líci. Zateplení stěn obložených dřevem navrhujeme z dřevovláknité izolace (100 mm dřevovláknité izolace Steicoflex ve vnitřní předstěně a 240 mm dřevovláknitá izolace GUTEX Thermosafe homogen). Dřevěná fasáda bude obložena dřevěným vertikálním obkladem ze sibiřského modřínu (odvětrávaná fasáda). Pro stěny s omítkou je navrženo kombinované zateplení z dřevovláknité a minerální izolace. Povrchovou úpravu vnějších stěn s omítkou tvoří tenkovrstvá probarvená silikonová omítka. Strop nad 1. NP je navržen jako spřažená dřevobetonová konstrukce. Sklon střechy je 20 °, krov tvoří dřevěné příhradové vazníky. Zateplení střechy bude provedeno v dolní úrovni vazníků pomocí foukané izolace. Střešní krytina je navržena vláknocementová.

Objekt je optimalizován dle metodiky NZÚ. Měrná roční spotřeba tepla na vytápění: 15 KWh/m2a, měrná neobnovitelná energie: 50 kWh/m2a.