Řadové domy Březnice

 • ext_1
 • ext_2
 • ext_3
 • ext_4
 • ext_nadhled
 • int_1
 • int_2
 • int_3
 • int_4
 • ext_2
 • ext_4
 • ext_3
 • ext_1
 • ext_nadhled
 • int_1
 • int_2
 • int_3
 • int_4

Popis projektu

Prodej řadových domů podle návrhu ARCHCON atelieru je zahájen!
Více informací zde.

Hlavními vstupními podmínkami pro náš návrh byly:

 • požadavek investora na řadovou zástavbu s pultovými střechami
 • svažitý terén pozemku

Vzhledem ke svažitosti terénu a omezení maximálním sklonem příjezdové komunikace je navržen vzájemný výškový rozdíl jednotlivých domů o 0,5 m. Běžné domy jsou široké 9,55 m (jižní dům 9,69 m) a ve směru východ-západ jsou domy dlouhé 9,71 m. Objekty jsou zastřešeny pultovou střechou o sklonu 3° s okapní stranou směrem do ulice. 2. NP zaujímá plochu nad obytným 1. NP a garáží. Hmota garáže je vzhledem k obytné části objektu 1. NP posunuta směrem k ulici a tím vytváří kryté sezení východní terasy a díky prodloužené pultové střeše vystupující části garáže na uliční straně také částečné krytí západní terasy. Tento výrazný horizontální prvek po celé délce fasády se v obměněné podobě objevuje také na východní straně v podobě dřevěné pergoly. Ta je doplněna o svislé konstrukce s hustým vodorovným členěním určené k popínání rostlin a vytvoření soukromí u krytých východních teras. Koncept s převažujícím horizontálním členěním podporují shora orámované pásy oken v 2. NP doplněné o meziokenní obklad (možné řešit jako posuvné okenice). V prostoru před domem je vzhledem k západní uliční orientaci navržena předzahrádka s izolační zelení ohraničená zídkou s plotem. Východní svažitá zahrada je z důvodu minimalizace terénních úprav rozdělena do tří výškových úrovní. Jednotlivé úrovně zahrady jsou přístupné po venkovním schodišti a jejich vzájemný výškový rozdíl je 1 m.