RD Záboří

Popis projektu

Hmotové řešení domu je ovlivněno stísněnými poměry na pozemku. Úzký tvar pozemku nás vedl k návrhu domu jako úzké a protáhlé hmoty s minimálním odstupem od západní hranice pozemku. Dvoupodlažní dům je navržen jako jednoduchý kvádr s šikmou střechou s přesahy. Výška domu v hřebenu je 6,46 m nad okolním terénem. U severovýchodní stěny domu je umístěn objekt dílny, na kterou navazuje nekryté parkovací stání.

Barevné řešení vychází z hlavního požadavku investora na použití přírodních materiálů – fasádu tvoří částečně omítka a obklad podkroví dřevem, podbití střechy z dřevěných palubek, střecha je kryta falcovaným plechem. V interiéru vytváříme příjemné klima hliněnými omítkami a dřevěnými stropy.