Výzkumné a vývojové centrum TOPTEC

  • imgp6518
  • imgp6524
  • imgp6527
  • imgp6529
  • imgp6541
  • imgp6543
  • imgp6547
  • imgp6596
  • imgp6601

Popis projektu: Projekt se zabývá návrhem prostor špičkového Výzkumného a vývojového centra TOPTEC pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Laboratoře budou sloužit pro výzkum a vývoj speciální optiky a optoelektronických systémů. Pro laboratoře budou upraveny výrobní prostory (v současnosti výroba optiky) v části 1. NP objektu č. 1 z roku 1969 v majetku společnosti Dioptra Turnov, a. s.

Toto centrum bude velmi unikátní a bude se řadit mezi nejlepší výzkumné a vývojová centra se zaměřením na ultrapřesnou a speciální optiku v Evropě.

Dispoziční řešení vychází z představ nájemce o umístění strojů a budoucím provozu. Z chodby ve středním traktu se vysokými dveřmi vstupuje do jednotlivých laboratoří a pomocných prostor. Prostory laboratoří na sebe funkčně navazují. Ve snaze maximalizovat prostor pro laboratoře jsme střídavě zúžili střední chodbu. Do některých laboratoří navrhujeme pro snadnější manipulaci s velkými stroji snadno rozebíratelnou prosklenou stěnu. V celé rekonstruované části navrhujeme vzduchotechniku. Laboratoře s čistým provozem budou vybaveny předsíňkami – tzv. tlakovými vpustěmi.

Aby výzkumné centrum mohlo fungovat jako jeden celek, bylo nutné dispozičně upravit toalety – tak, aby na ně byl možný přístup z centra, nikoliv z prostoru hlavního schodiště. Toalety jsme doplnili o sprchy a šatny pro zaměstnance centra. V blízkosti vstupu jsme umístili reprezentativní zasedací a společenskou místnost s čajovou kuchyňkou, tento prostor otevíráme do chodby prosklenou stěnou.

Součástí přestavby 1. NP na laboratoře AV budou přeložky stávajících páteřních rozvodů vody, plynu a stlačeného vzduchu, a to včetně odboček k stoupacím potrubím do vyšších pater objektu.

Pro potřeby laboratoří je navržen rozvod stlačeného vzduchu s vlastní kompresorovou stanicí a rozvod demineralizované vody s vlastní úpravnou. Pro jednotlivé pracoviště je navržen systém technologického větrání. Prostor laboratoří bude vytápěn samostatným zdrojem – dvěma nástěnnými plynovými kondenzačními kotli o topném výkonu 2 x 46 kW. Ohřev teplé vody pro prostory laboratoře bude řešen v zásobníkovém ohřívači teplé vody o objemu 500 l.

Konstrukční systém: Jedná se o rekonstrukci. Nové příčky budou provedeny z přesných příčkovek Ytong a ze SDK konstrukcí. V jednotlivých místnostech se provede celistvý či rastrový SDK podhled.