PORSENNA o.p.s. je obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství zejména municipalitám, regionům, středním a malým firmám a fyzickým osobám v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. S Porsennou spolupracujeme dlouhodobě.

 

www.porsenna.cz