Hotelové apartmány podle Feng-shui

 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui
 • apartmány Feng-shui

Popis projektu

Projekt se zabývá návrhem rozšíření hotelového komplexu o 5 hotelových apartmánů a fitness. Apartmány mají obohatit nabídku hotelu o výjimečné ubytovaní s vysokou mírou soukromí v atraktivním přírodním rámci. Celý návrh byl vytvořen podle principů Feng-shui. Nový komplex citlivě začleněný do terénu respektuje své okolí včetně památného stromu, který je přirozeně zakomponován do návrhu nových objektů. Jedním z dalších kladů místa je i potok nacházející se na spodní hranici pozemku.

Organické křivky

Objekt apartmánů tvoří kompaktní jednopodlažní budova zapuštěná ze severozápadní strany zcela pod terénem. Hmotové řešení je výrazně ovlivněno principy FENG-SHUI. Tvar obloukové hmoty jsme volili s ohledem na zapuštění objektu do terénu a orientování obytných prostor směrem na jihovýchod. Tím se podařilo docílit vizuálního propojení se stávající částí hotelu, prosvětlení jednotlivých pokojů a zároveň jsou umožněny výhledy na nejcennější část pozemku. Navíc natočení a zapuštění hmoty objektu pod terén odstiňuje pohledy z okolní zástavby, zajišťuje intimitu a ubytování v soukromí. Dokonalé návaznosti na okolní terén je dosaženo díky navržené zelené střeše.
Hosté přichází po dlážděném chodníku vytvořeném v zářezu terénu, který kopíruje organickou křivku, jež respektuje polohu stávajícího památného stromu. Odlehčený objekt s částí pro fitness a relaxaci nad hlavní hmotou pak logicky respektuje křivku oblouku spodní části. Ta je navíc podpořena protažením dřevěné pergoly s pobytovou terasou v jihovýchodní části.

Voda, kov, země, dřevo a oheň

V objektu je navrženo celkem pět apartmánů inspirovaných pěti prvky Feng Shui – OHEŇ, ZEMĚ, KOV, VODA a DŘEVO. Dva krajní apartmány se od ostatních odlišují výjimečným řešením - v apartmánu „VODA“ nalezneme v obytném pokoji velkorysý prostor s vanou, apartmánu „OHEŇ“ pak dominuje krb.
Ostatní tři apartmány jsou již řešeny dispozičně stejně, pouze se liší materiálovým řešením interiéru podle dominujícího prvku, pouze je voleno jiné materiálové řešení interiérových prvků.
Každý apartmán má vlastní soukromou krytou terasu. Na krytou část teras pak navazují soukromé zahrádky, které jsou od sebe odděleny prvky kamenů a vzrostlou zelení.
Řešení Feng-shui: Liběna Kubalíková