Jízdárna Jítrava

Zpracování statiky halového objektu jízdárny v Jítravě u Liberce. Konstrukčně se jedná o ocelové sloupy vetknuté do betonových patek a dřevěné lepené vazníky s ocelovým táhlem, vše s projektovanou požární odolností 15 minut. Rozpětí haly 24m, délka 90m.