KD Vodňany

Popis projektu

Zpracování architektonické soutěže – Obnova kulturního domu Vodňany.

Cílem návrhu bylo vytvořit polyfunkční dům s novým reprezentativním centrálním prostorem a otevřenou dispozicí umožňující nepřerušované fungování objektu jako celku. S ohledem na požadavek nízkých provozních nákladů jsme navrhli dům kompaktního tvaru, který se maximálně přibližuje pasivnímu standardu.

Stávající konstrukce jsme upravili do pasivního standardu. Nové části budovy jsme navrhli jako dřevostavbu z masivních křížem lepených panelů z důvodu rychlosti výstavby a nízké hmotnosti konstrukce.

Základem návrhu byl nový centrální prostor – foyer – dostatečně reprezentativní pro navrhovaný typ stavby. Funkcí foyer je vzájemně provázat všechny provozy v objektu.

Provoz v kulturním domě navazuje na provoz města. Čekání na autobus si tak mohou lidé zkrátit v knihovně, senioři najdou rozptýlení v kinosálu, maminky pohodu v mateřském centru. Pro mladší školáky je připravena herna v knihovně a klubovny, pro starší mládež zkušebna kapel. Na vlastní objekt navazuje park s mnoha odpočinkovými plochami, park navrhujeme jako kontrast k vlastní budově v přírodním stylu s organickými tvary pěšin a ploch.

Navržený objekt obsahuje:

Foyer

Kavárna

Mateřské centrum

Prostorné šatny

Hygienické zázemí

Klubovna

Dětský koutek

Terasa

Black box (kapacita 315 – 432 míst)

Knihovna

Kinosál

Kanceláře

Zkušebna

Výtah

PC koutek

Výstavní prostor

Depozitář

Kotelna, dílna, strojovna, VZT, sklady