Administrativní budova Patok

 • louny_exterier_01
 • 01
 • 03
 • 06
 • 014
 • 015
 • louny_interier_04
 • louny_interier_07
 • louny_interier_08
 • louny_interier_14
 • 015
 • 014
 • louny_interier_04
 • louny_interier_07
 • louny_interier_08
 • 03
 • 01
 • 06

Dům se účastnil prestižní přehlídky moderní dřevěné architektury Salon dřevostaveb 2018.


 

Popis projektu

Předmětem dokumentace je nástavba nad částí stávající administrativní budovy, z důvodu rozrůstání se prosperující firmy a tím vzniklých požadavků na větší počet kancelářských prostor. Stávající objekt se nachází v areálu U Porcelánky v Lounech. Architektonické řešení objektu umožňuje nenásilné začlenění do zástavby. Jednoduchý architektonický výraz i tvar působí harmonickými prostorovými proporcemi, použitým materiálem a vhodnou barevností. Návrh bere zřetel na vytvoření skupiny uceleného charakteru - více výškových úrovní.

Stávající objekt je zděná přízemní budova s částečným podsklepením a střešní nástavbou pro strojovnu výtahu se světlíkem nad prostorem schodiště. Objekt je zastřešen plochou střechou se dvěma výškovými úrovněmi s povlakovou krytinou. V suterénu se nachází sklady, archivy a denní místnost a technické zázemí – kotelna. V přízemí se nacházejí kanceláře, školicí a zasedací místnost a hygienické zázemí. Půdorysný rozměr cca 28,9 x 15,6 m. Stávající objekt je složen ze tří na sebe navazujících a propojených objektů, rozdílných výšek. V minulosti zde byla kuchyň se zázemím. Část, která je nejblíže k příjezdové komunikaci, je navíc i podsklepená. Nová nástavba by měla být právě nad touto podsklepenou částí a měla by být konzolově vysunuta od 3 do 5,2 m směrem k oplocení, čímž by zakryla přístupovou rampu do objektu. Objekt je celkově v zachovalém stavu. Nové úpravy se stávajícího objektu dotknou v co nejmenší míře.

Řešení nové přístavby je navrženo jako dřevostavba, která bude ukotvena na nosný systém obvodových stěn stávajícího objektu. Konzolově vysunutá část bude mít podpory samostatné – dřevěné sloupy. V patře bude šest kanceláří, zasedací místnost, kuchyňka, hygienické zázemí a technická místnost. Ve střední části vznikne schodišťový prostor v hale prosvětlený světlovody.