ZŠ Čakovice

 • cak07
 • cak01
 • cak1-1
 • cak02
 • cak2-1
 • cak03
 • cak3-1
 • cak04
 • cak4-1
 • cak05
 • cak06
 • zs-cakovice
 • cak03
 • cak05
 • cak04
 • cak06
 • cak01
 • cak1-1
 • cak02
 • cak2-1
 • cak3-1
 • cak4-1

V tomto návrhu lehce pozměňujeme architektonický výraz budovy. Zcela odstraňujeme stávající konstrukci krajní části střechy a nahrazujeme ji konstrukcí novou. Nová nástavba s plochou střechou a dřevěným obkladem je v souladu s moderním architektonickým výrazem nedávno upravené knihovny – bývalého vstupu – na ose budovy. Rozmístěním okenních otvorů však navazuje na rytmus fasády stávající budovy. Novou nástavbou vzniknou dvě plnohodnotné třídy se světlou výškou 3,0 m, dva kabinety a dvě široké chodby – například prostory pro relaxaci. V této fázi uvažujeme oddělení nově vzniklých prostor od stávající chodby a schodiště požárně dělícími konstrukcemi – například prosklenými dveřmi s požární odolností. Tato varianta také umožňuje využít menší prostor pro umístění telekomunikačního zařízení TELEFÓNICA O2. Anténní systém musí splňovat požadavky hygienických limitů pro neionizující záření. Telekomunikační zařízení uvnitř budovy není zdrojem záření. Z hlediska rychlosti výstavby a nízké hmotnosti konstrukce jsme zvolili stěnový systém z dřevěných masivních desek zateplených minerální vlnou či dřevovláknitou tepelnou izolací (bude upřesněno v další fázi PD). Konstrukci stropu navrhujeme též z masivních dřevěných desek, které mohou být v interiéru přiznány. Dřevo v interiéru příjemně ovlivní atmosféru místnosti. Fasáda bude pojednána v kombinaci dřevěného obkladu a omítky. Díky dobré tepelné kapacitě masivního dřeva bude zajištěna tepelná stabilita místnosti i v letních měsících – přesto navrhujeme stínění oken venkovními textilními roletami v barvách oranžové (odstín korespondující s obkladem knihovny) či šedé.

Napsali o nás:
Dřevo a Stavby
ARCHIWEB
Dřevoportál