Casa Miguel

 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • EX01
 • EX02
 • EX03
 • EX04
 • EX06
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel
 • Casa Miguel

Dřevěná stavba roku 2018 - Vítěz veřejného hlasování - kategorie Moderní dřevostavby - návrhy


Popis projektu

Nízkoenergetický rodinný dům s minimalistickým interiérem s prvky dřeva. Použité materiály jsou zvoleny co nejvíce přírodní a ekologicky šetrné.

Dům navrhujeme tak, abychom maximálně využili propojení se zelení a sluneční zisky, proto dům umísťujeme v severním rohu pozemku v odstupové vzdálenosti 2m od hranic pozemku (na severovýchodní a severozápadní fasádě domu nebudou okna obytných místností). Hlavní okna obytných místností budou na jihovýchodě a jihovýchodě – orientované do zahrady. V západním rohu pozemku bude umístěn vjezd na pozemek a zpevněná plocha pro parkování (2 parkovací stání). Terénní úpravy zahrady budou minimální – předpokládáme násyp v oblasti terasy.

Dům navrhujeme jako jednoduchou hmotu – dvoupodlažní „kostku“, v přízemí rozšířenou ve dvou směrech. Výsledný půdorys domu tvaru L umožňuje vytvořit klidné venkovní posezení i v poněkud stísněné městské zástavbě. Výškové odstupňování hmoty domu bude v patře využito pro venkovní terasu s výhledem do zahrady a do zeleně přírodního parku.

Vstup do domu navrhujeme uprostřed uliční fasády, přímo naproti vstupní brance. Závětří vstupu bude kryto prosklenou stříškou. Ze zádveří s šatnou se bude vstupovat přímo do obývacího pokoje s jídelnou. Obývací pokoj bude propojen se zahradou venkovní terasou krytou pergolou. Z obývacího pokoje bude možné vstoupit jednak do kuchyně sousedící s terasou a jednak do technické zóny domu zahrnující místnost pro domácí práce, koupelnu a technickou místnost.

Venkovní nevytápěný sklad bude součástí hmoty domu a bude přístupný dveřmi ze zahrady.

Z obývacího pokoje povede schodiště do 2.NP, kde navrhujeme klidovou část domu zahrnující ložnici, koupelnu a šatnu. Nad schodištěm ve výklenku chodby bude umístěn relaxační kout s přímou návazností na venkovní terasu na střeše domu.

Materiály volíme s ohledem na investorovo přání - co nejvíce přírodní a ekologicky šetrné. Kombinací různých materiálů fasády dosahujeme optického členění hmoty domu. Interiér by měl být čistý, minimalistický s prvky dřeva.

Na základě zadání navrhujeme konstrukce obytné části rodinného domu na hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540 doporučené pro nízko-energetický standard.

Nosné prvky stěn rodinného domu navrhujeme z masivních dřevěných panelů DEKPANEL D.