Destinační centrum Krušné hory

Popis projektu

Hmotové řešení:

Objekt je tvořen dvěma vzájemně propojenými hmotami různé výšky a velikosti, ale obdobného klasického tvaru – kvádru s šikmou střechou bez výraznějších přesahů. Tento tvar domu je pro Krušné hory typický. Nižší jednopodlažní hmota je koncipována jako velkorysý otevřený prostor s přiznanou konstrukcí krovu a obsahuje ústřední prostor infocentra a přednáškový sál. Vyšší dvoupodlažní hmota plní funkci zázemí infocentra. Hmoty domu jsou orientovány delší stranou po směru vrstevnic terénu a přirozeně tak navazují na stávající terén. Hlavní vstup do budovy je zvýrazněn přístřeškem výrazné barvy, stejné jako plastické logo infocentra na fasádě viditelné z dálky při průjezdu obcí z německé strany.

Dispoziční řešení: Hlavní vstup do domu směřuje ze stávajícího parkoviště přes zádveří do prostoru infocentra. Na něj plynule navazuje z levé strany přednáškový sál a z pravé strany prostor sezení s krbem a s možností občerstvení. Z místnosti s krbem je dále možné vstoupit do části s veškerým hygienickým zázemím pro veřejnost i do šaten pro běžkaře. Šatny pro běžkaře jsou přístupné i zvenku. Z místnosti s krbem vede schodiště do druhého nadzemního podlaží, kde se nachází dvě kanceláře s vlastním sociálním zázemím a apartmán pro zaměstnance infocentra s dvěma ložnicemi.

Konstrukční řešení: Objekt navrhujeme jako dřevostavbu. Konstrukční prvky v části vlastního infocentra a sálu jsou přiznány a tvoří tak významný výtvarný prvek v interiéru – jedná se o klasickou tesařskou konstrukci vaznicové soustavy s věšadlem. Pro objekt se zázemím jsme zvolili konstrukci z masivních dřevěných desek, které jsou přiznány např. v konstrukci stropu či na některých stěnách – bude upřesněno v další fázi PD. Fasáda je obložena kombinací vláknocementových desek grafitové barvy a dřevěného obkladu - sibiřského modřínu.

Krov: tradiční tesařská konstrukce - věšadlo
Tepelná ztráta: 17,6 kW