Dům na vinici

  • plz01
  • plz02
  • plz03
  • plz04
  • plz02
  • plz01
  • plz03
  • plz04

Popis projektu

Hmotové řešení:

Návrh objektu zásadním způsobem ovlivnil dramatický terén a regulativy v dané oblasti. V dané oblasti je možno stavět pouze objekty individuální rekreace s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Zastavěná plocha objektu nesmí přesáhnout 100 m2. K objektu je možné přidružit zimní zahradu o zastavěné ploše maximálně 40 m2. Jednoduchý obdélník zastřešený sedlovou střechou s přesahy je prolomen příčnou hmotou rizalitu. Objekt je efektivně osazen na opěrné stěny a využívá tak kaskádovitý tvar terénu. V 1. PP je hmota obdélníku v místě automobilového stání odlehčena, strop 1. NP nad stáním je vynesen na dřevěných sloupech. Podobně je hmota v 1. NP odlehčena u opěrné stěny, kde navrhujeme krytou terasu k sauně. Dům doplňují četné dřevěné terasy a ochozy. Rustikální vzhled podtrhují přesahy krokví a exteriérové sloupy. Hmota objektu je zastřešena sedlovou střechou o sklonu 20°. Rizalit otočen na východ je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 20°. Výšky hřebene obou střech jsou totožné. Výška střechy je max. 11,23 m nad příjezdovou komunikací. Zimní zahrada je zastřešena sedlovou vegetační extenzivní střechou. Na severní straně domu umisťujeme zimní zahradu zastřešenou extenzivní zelenou sedlovou střechou o sklonu 20°. Posuvné prosklené dveře zajišťují prolnutí interiéru zahrady s exteriérem. V domě je plánovaný výtah.

Barevné a materiálové řešení:

Barevně členíme dům na dvě části: zimní zahradu a rekreační objekt. Zimní zahradu pojednáváme silikonovou omítkou tmavě šedé barvy. Hlavní hmotu rekreačního objektu řešíme horizontálním obkladem, který vytváří dojem moderní roubenky. 1. PP vnímáme jako podnož – sokl - a pojednáváme ho z přírodního kamene stejně jako opěrné stěny. Okna navrhujeme dřevohliníková, z exteriéru v antracitové barvě. Okna navrhujeme s vnitřním vodorovným členěním a v podkroví je otevíráme téměř až pod úroveň střešní roviny. Jako zajímavý akcent k horizontálnímu členění fasády navrhujeme kolem oken šambrány a kolem rohů objektu provést nároží. Dalším výrazným prvkem podtrhujícím vzhled fasády je horizontální obložení prkny s mezery u automobilového stání a jako krytí venkovního schodiště mezi 1. NP a podkrovím. Konstrukci střechy přiznáváme nejen v interiéru podkroví, ale i v exteriéru. Ochoz podkroví je zavěšen na dřevěných sloupech, které jsou zavěšeny na vaznicích, resp. kontralatích. Dřevěné ochozy a terasy doplňují zábradlí z nerez oceli s vodorovnou výplní. Střešní krytinu rekreačního objektu předpokládáme plechovou – například v antracitové barvě. Barevně budou s plechovou krytinou shodné klempířské výrobky a venkovní úprava oken. Sedlovou střechu zimní zahrady pojímáme jako extenzivní zelenou střechu. Terasu zimní zahrady, terasu přilehlou k sauně i ochozy objektu tvoří dřevěná terasová prkna.