Dům v srdci farmy

Jaký byl a je vývoj tohoto domu, jaké situace jsme řešili, jaké řešíme a jak to dopadlo? Zásadní situace jsme se vám snažili přiblížit na našem facebooku.


Zásadní otázkou bylo umístění domu v prostoru. Oproti jiným zadáním, kde máme definovaný standardně veliký pozemek pro rodinný dům s jasně danými odstupovými vzdálenostmi, jsme v této úloze byli konfrontováni s velkým prostorem rozsáhlého pozemku investora. V prostoru jsme měli vymezenou pouze hranici zastavitelného území a požadavky investorů, kteří svůj pozemek měli již nažitý.

Popis domu připravujeme...