Lávka na ostrov

Lávka jako spojnice cyklostezky vedoucí podél břehu řeky a nezastavěného a dosud nepřístupného ostrova, kde se nachází ohrožené rostlinné i živočišné druhy.

Vzhledem k tomu, že místo z hlediska ochrany ohrožených druhů je naprosto nepřístupné pro jakoukoliv těžkou techniku, bylo nutné k návrhu přistoupit jinak. Vymyslet řešení pro lávku na rozpětí 22 m, po které by mohla projet multikára, a která by mohla být smontována na místě s použitím lehké stavební techniky. Technologie provádění stavby byla tedy na prvním místě. Výsledkem byla lávka z na místě montované dřevěné příhradové konstrukce a s ručně stavěnými betonovými základy. Pro lávku byla zvolena taková poloha, aby se minimalizovalo kácení stávajících dřevin a aby se minimalizovala její délka. Dřevěné zábradlí lávky je hlavním nosným prvkem. Mostovka je navržena z dubových fošen. Barva prvků přírodní a nosná konstrukce z modřínových profilů.

Nakonec se ale ukázalo, že pro odbor životního prostředí  je nevyhovující vznik jakékoliv lávky na tomto místě a to primárně z důvodu ochrany přírody. Lávka tedy nebude realizována.