ZŠ s alternativním způsobem výuky

Dřevěná stavba roku 2023 - Vítěz odborné poroty i veřejnosti v kategorii Dřevěné budovy - návrhy


Požadavkem investora bylo vytvořit nové funkční prostory pro žáky již zaběhlé soukromé základní školy s netradičním způsobem výuky. Základní stavební jednotkou dispozice školy je velkoprostorová „kmenová třída“ poskytující žákům různorodé pracovní prostředí pro škálu činností od skupinové práce na projektech, přes prezentaci, kreativní činnost, relaxaci až po individuální práci v klidové části učebny. Budova školy bude zajišťovat kompletní vybavení pro žáky prvního a druhého stupně. Samozřejmostí je i tělocvična se zázemím a jídelna se samostatnou kuchyní s kapacitou 200 jídel za den. Pro výuku ve škole bude maximálně využívána zahrada s venkovní učebnou a přírodním amfiteátrem.

Hmotové řešení objektu vychází především z požadavku pasivního standardu. Hlavní kompaktní dvoupodlažní kvádrová hmota je ze severu doplněna kvádrovým objektem tělocvičny. Na jih na hlavní objekt navazují prostory jednopodlažní nevytápěné. Jednotlivé hmoty jsou propojeny na severu akcentovaným zastřešením vstupní partie. Jižní zahradní fasáda je pak oživena a propojena zastřešením venkovní terasy a venkovní učebny. Kompozice stavby tak stojí na vyvážení a vzájemném doplnění protichůdných principů: kubickou strohostí hlavních dvoupodlažních hmot a dynamickou přívětivou křivkou přízemních hmot vstupu a zahradní terasy.