Dům s výhledem na Šumavu

Popis projektu

ARCHCON atelier je autorem prováděcí dokumentace a projektu interiéru.

Jde o dvoupodlažní stavbu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou o sklonu 35° a výraznými přesahy podbitými palubky. K hmotě domu přiléhá z východní strany jednopodlažní jídelna zastřešená sedlovou střechou. Ze západní strany přiléhá k základní dvoupatrové hmotě domu jednopodlažní sauna zastřešená valbovou střechou. Na západní straně je navržena samostatně stojící garáž zastřešená sedlovou střechou.

Fasáda je pojata především šedou omítkou s výraznými dřevěnými prvky – předsazenými sloupy a horizontálními trámy a deskou krytí venkovních žaluzií. Jednopodlažní části domu jsou pojaty horizontálním fasádním dřevěným obkladem.

V domě jsme navrhovali materiály, atypické prvky, osvětlení, vybírali typové zařizovací předměty, navrhli spárořezy ve všech koupelnách a instalační schémata.

Největší výzvou byl návrh schodiště s prosklenou stěnou.

Realizace schodiště - Pavel Mikeš - KAURI. Statika - Ing. Vladimír Smudek.