Dům pro milovníky aut VW Beetle

Popis projektu

V průběhu studie návrh vykrystalizoval v jednoduchou, téměř archetypální hmotu. Dům je maximálně přizpůsoben pro milovníky aut Volkswagen Beetle, především parkovacími plochami a velkorysou garáží. Hlavního objekt – vlastní dům, půdorysně do tvaru písmena L o rozměrech 16,85 x 7,2 a 6,4 x 5,4 m - je jednopodlažní se sedlovou střechou bez přesahů o sklonu 25°. Tato hmota citlivě kopíruje svažitý terén, což vytváří dvě rozdílné výškové úrovně (+0,500 a +0,000). Osa hlavního domu pokračuje dřevěným přístřeškem, sloužícím jako stání pro dva automobily. Stání je přístupné z komunikace posuvnou bránou šířky 5,5 m. Střecha přístřešku je protažená až nad vstup do garáže na severní straně pozemku a nad vstup do hlavního domu. Umožňujeme tak projít z domu do garáže suchou nohou. Hmota garáže, půdorysně ve tvaru obdélníku o rozměrech 9,17 x 6,27 m, je podélnou osou natočena směrem jih-sever a podporuje tak již naznačený podélný směr hmoty hlavního domu. Garáž je zastřešena sedlovou střechou bez přesahů o sklonu 25°.

Hlavní hmotu domu pojímáme vertikálním dřevěným modřínovým obkladem. Jako akcent volíme meziokenní pilířky na východní straně z plechu antracitové barvy. Na západní straně navrhujeme stínit francouzská okna dřevěnými posuvnými panely. Tento prvek vytváří na fasádě zajímavý detail. Velkorysé okno do obytného prostoru na jižní straně stíníme venkovní výsuvnou textilní markýzou. Velké fixní okno na severní straně domu pojímáme obkladem typu Corten.

Střešní krytinu předpokládáme hliníkovou plechovou krytinou se stojatou drážkou – například v antracitové barvě. Střechu navrhujeme bez přesahů, což společně s vertikálním obkladem dodává domu elegantní a moderní vzhled. Barevně budou s plechovou krytinou shodné klempířské výrobky, venkovní úprava oken, meziokenní pilířky a garážová vrata. Terasu přístupnou z ložnic a obytného prostoru tvoří dřevěná terasová prkna.

Podlaha interiéru obytného prostoru je předpokládána z tmavě šedého marmolea a strop bude obložen dřevěným obkladem. Stěny budou provedeny ve štukové úpravě barvy bílé a světle šedozelené. Nábytek obytné části bude vyroben z běleného dřeva. Okno k sezení bude lemováno dubovým dřevem. Stropy v noční části budou provedeny z SDK.
Přístřešek pro automobilové stání pojímáme jako vzdušnou dřevěnou konstrukci s přiznanými nosnými trámy, záklopem z biodesky a PVC krytinou.

Garáž navrhujeme obložit vertikálním dřevěným obkladem s detaily pilířků kolem oken z obkladu Corten. Společně s továrními okny typu „Kolbenka“ tak objekt budí dojem stylové garáže - důstojné stání sběratelských kousků vozů Volkswagen Beetle.