Dům živých obrazů

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu.

Přístavba navazuje na stávající objekt, ze kterého je ponechána západní – uliční část, která je však snížena pouze na úroveň 1NP+podkroví. Hmotu přístavby sloužící pro trvalé bydlení jsme umístili na základě zkoumání výhledů přímo na pozemku, tak, aby se co nejvíce otevřel výhled jihovýchodním směrem. Celkově jsou objekty uspořádány do tvaru písmene U – mezi původním domem a přístavbou vzniká příjemné nádvoří.

Půdorys přízemí nové hmoty domu je členitý, zjednodušeně lze hovořit o tvaru L, které mezi svými rameny svírá venkovní krytou terasu. Severní část hmoty je dvoupodlažní. Přízemní část je zastřešena sedlovou střechou o sklonu 12°, pro horní podlaží volíme střechu valbovou, v totožném spádu, která opticky hmotu horního podlaží snižuje. Abychom opticky potlačili výšku dvoupodlažní části při pohledech ze zahrady, nechali jsme proběhnout stříšku, která navazuje na krytou terasu i v této části.

Stávající objekt bude sloužit jako dům pro hosty, navrhujeme zde jednoduché 2+kk. Důležité bylo zachování vstupu do původního kamenného sklepa a možnost využívání sklepa.

Z domu pro hosty lze do přístavby nového RD projít suchou nohou pod ochozem propojovacího krčku. Do tohoto krčku jsme umístili v úrovni domku pro hosty prostornou otevřenou terasu, zahradní zázemí a dílnu. O 1 m výše (na úrovní přístavby nového RD +1,000) jsme vytvořili praktický prostor pro odpad či uložení dřeva a garáž pro dva automobily se skladem. Přímá návaznost garáže a domu byla důležitou podmínkou investorů – důležité bylo propojení „suchou teplou nohou“ garáž – předsíň.

V rámci interiéru jsou použity "živé" zelené obrazy. Zajímavostí je knihovna přes 2 patra.