Dům s otiskem rodiny

Popis projektu

Mladá rodina by ráda opustila ruch velkoměsta a přesídlila do menší obce v těsné blízkosti hlavního města. Hlavními požadavky rodiny bylo dostatečné zázemí rodinného bydlení a maximální propojení se zahradou. Vzhled domu vychází z požadavků pro pasivní standard. V průběhu návrhu jsme si společně s investory ujasňovali jejich hlavní priority, ze kterých pak vzešel výsledný návrh domu. Důraz byl kladen na hlavní obytný prostor s kuchyní, kde bude rodina společně trávit nejvíce času a setkávat se s přáteli.

Přáním rodiny bylo také vybrat v domě místo, kde by mohla zanechat otisk, který by všechny členy s domem trvale spojoval. Pro tento účel jsme zvolili místo nad krbovou římsou, kde budou vytlačeny otisky rukou členů rodiny. Jak se říká, krb je srdcem celého domu.

Dům je dvoupodlažní, se sedlovou střechou a je dimenzován pro čtyřčlennou rodinu.

Zajímavostí interiéru je průhled nad jídelním stolem a prostor jídelny se tak otevírá přes obě podlaží.

Založení stavby navrhujeme na pěnoskle. Největší část jižní části pozemku je vyhrazena pro zahradu.

Hmotové řešení

Dům je orientován co nejvíce na jih. Současně je obytný prostor v přízemí propojen s terasou a zahradou.

V přízemí hlavní hmota expanduje u vstupu do objektu směrem na západ v podobě obdélníkové hmoty zahradního zázemí, odlehčena přesahem střechy vytvářející prostor pro kryté parkovací stání. Přesah a linie rovné střechy u vstupní části do domu na severní straně přirozeně a nenásilně propojuje obě hmoty obytného domu se zahradním zázemím a zároveň slouží jako krytá spojnice mezi těmito částmi.

Barevné a materiálové řešení

Hlavní hmotu domu pojímáme ve světle šedých odstínech s kontrasty tmavě šedé barvy v meziokenních pilířích, obložených deskami Cembrit. Hmotu rozšiřujícího přístřešku s kůlnou navrhujeme ztvárnit horizontálním dřevěným smrkovým obkladem s lazurou. Nosné sloupy přesahů střech ponecháváme dřevěné, pohledové u vstupní části do domu, doplněné o vodorovně členěnou zástěnu treláž. Okna budou stíněna venkovními žaluziemi se skrytými truhlíky pod omítkou. Okna uvažujeme dřevohliníková, v exteriéru odstín antracit, v interiéru potom smrk s bílou lazurou. Klempířské prvky budou v odpovídající barevnosti, předpokládáme provedení z hliníku v odstínu antracit. Krytinu sedlové střechy volíme skládanou z Cembritu, tvaru anglické šablony v tmavě šedé barvě. Veškeré klempířské prvky volíme ve stejném odstínu, tedy tmavě šedá či antracit. Na této střeše umisťujeme fotovoltaické panely. Střechu kůlny a přístřešku navrhujeme z povlakové PVC krytiny šedé barvy. Sokl má povrch z marmoritu tmavě šedé barvy. Venkovní zpevněné pochozí a pojížděné plochy jsou navrženy z betonových tvarovek imitujících přírodní kamen.

Cely interiér je pojat v přírodních odstínech dřeva v kombinaci s bílou a šedou barvou, doplněný akcentem hliněné omítky v cihlovém odstínu u stěny vestavěného krbu. Podlaha hlavního obytného prostoru, haly ve druhém patře a ložnice rodičů je navržena dubová v přírodním zlatém odstínu. Obě časti propojuje dubové schodiště ve stejném odstínu, doplněné kovovým lankovým zábradlím. Mezi vrchním madlem a stropním podhledem budou instalovány ochranné sítě proti pádu děti do volného prostoru 1. NP.

Terasa je navržena z dřevěných prken ze sibiřského modřínu, doplněna betonovým truhlíkem např. pro pěstování bylin.