Administrativní budova s ubytováním

Návrh byl zpracován v rámci úspěšné architektonické soutěže.

Administrativní dřevostavba v pasivním standardu. Součástí budovy je i prostor pro krátkodobé ubytování.

Hmotové řešení vychází především z požadavku pasivního standardu – volíme kompaktní hmotu kvádru se sedlovou střechou. Nejnižší podlaží je téměř celé zapuštěné do terénu a v exteriéru na něj navazuje kryté stání zastřešené extenzivní zelenou střechou. Na fasádě objektu vytváříme výrazný rytmus oken. Hlavní vstup do budovy akcentujeme konstrukcí s plochou střechou. Západní terasa navazující na zasedací místnost je zastřešena lehkou konstrukcí dřevěné pergoly se zasklením. Rytmus východní fasády je přerušen velkorysejším prosklením schodišťové haly.

Fasádu a okolí budovy ozeleňujeme popínavými rostlinami, které zlepšují mikroklima v okolí budovy a zároveň inteligentně stíní.