Dům s orlím hnízdem

Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v pasivním standardu. Při návrhu byla uplatněna škola formy dle učení Feng-Shui.

Dům se otevírá co nejvíce na jih a současně je obytný prostor v přízemí propojený s venkovní krytou terasou, zahradou a přirozeně navazuje na část klubovny a wellness. Hlavní hmota domu je dvoupodlažní kubus, zakončený pultem. Z tohoto kubusu směrem na jih a západ vybíhá nad 1NP konstrukce kryté lodžie. Tato horizontální linie opticky rozděluje jižní fasádu a plynule přechází v horizontální linku střechy wellness. Terasa tvoří příjemný prostor pro venkovní posezení a zároveň přirozenou ochranu před letním přehříváním interiéru. Vedlejší hmota garáže se skladem je převažující částí zapuštěna o 0,8m pod nejvyšším bodem přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Kolem garáže navrhujeme přesahy, které obě hmoty propojí a zároveň umožňují příchod z garáže do domu suchou nohou. V jihovýchodní části pozemku navrhujeme wellness, které výrazově navazuje na hlavní hmotu domu.

Venkovní vzhled domu je minimalistický. Na stěnách je použita bílá/antracitová omítka, v 2.NP je mezi okny na jižní, západní a severní fasádě použit fasádní hliníkový obklad s dekorem dřeva. Dům je zastřešen ve 2.NP pultovou střechou bez přesahů se spádem 3° severním směrem. Na střeše je počítáno s fotovoltaikou ve sklonu 45°. Doplňující objekty krytého parkovacího stání a wellness navrhujeme jako jednoduché hmoty s plochou ozeleněnou střechou.

Dispozice domu je velmi jednoduchá a vzdušná. Horní patro je rozděleno na dvě zóny – západní patří rodičům a východní dětem. Ve všech prostorech navrhujeme velkorysé prosklení na celou výšku místnosti, které zajistí maximální kontakt se zelení v zahradě.

Možná ne úplně typickým prvkem je „orlí hnízdo“ s navazující lodžií. Investoři od začátku hodně vzpomínali na cestu do Japonska. Japonská architektura je ovlivnila a z toho právě pak vycházely i detaily jako jsou obloučky v interiéru např. u schodů a kruhy u orlího hnízda. Dalším zajímavým místem domu je zenový wellnes s vnitřním bazénem a klubovnou. Prostor kolem bazénu bude navíc možno otevřít pomocí posuvných portálů a bazén se tak v letních měsících stane součástí zahrady.

 

Dřevostavbu můžete navštívit v rámci konání cyklu Dřevostavba všemi smysly.