Dům s prosluněnou galerií

Jedná se o dvoupodlažní pasivní rodinný dům obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou bez přesahů, respektující místní ráz krajiny a stávající zástavby. V přízemí domu jižně do zahrady vybíhá konstrukce kryté terasy, která vytváří příjemný prostor pro venkovní posezení a zároveň slouží jako přirozená ochrana před letním přehříváním interiéru. Tato horizontální linie plynule přechází až na východní fasádu, kde vytváří kryté závětří vstupního prostoru do domu. Rodinný dům je doplněn objekty carportu a zahradního domu se saunou, ty jsou navrženy jako jednoduché hmoty s plochou zelenou střechou.

Nosné prvky stěn rodinného domu jsou navrženy z masivních dřevěných panelů DEKPANEL D tloušťky 81 mm uložených na purenitu. Vnější izolaci obvodových stěn navrhujeme dřevovláknitou, v interiéru také dřevovláknitou v předstěnách se sádrokartonovými deskami. Konstrukce je řešena jako difúzně otevřená s omítkou, v místě krytého závětří a terasy pak dřevěným svislým obkladem ze sibiřského modřínu. Stropní konstrukce bude provedena z KVH hranolů s akustickou izolací z dřevovlákna. Zastřešení domu je navrženo jako krokvová soustava z KVH hranolů, dvouplášťová provětrávaná, tepelná izolace je rovněž dřevovláknitá. V návrhu jsou maximálně využity dřevěné prvky jak v exteriéru u konstrukce terasy, dále nosné konstrukce nad terénem u doplňkových objektů, tak i v interiéru v podobě truhlářských výrobků, schodiště, dveří a oken.

Při návrhu rodinného domu a umístění jednotlivých objektů na pozemku, musel být respektován i zohledněn sousední lesní porost, který do značné míry zasahuje i na pozemek investora.

Dominantou objektu je otevřené dřevěné schodiště s vestavěnou knihovnou, které spojuje jídelnu otevírající se přes dvě podlaží, s halou ve 2NP. Galerie je prosvětlena velkým ateliérovým oknem.
Za zmínku také stojí velkorysá dámská šatna navazující na ložnici rodičů, která byla vytvořena na přání paní majitelky.
Pro relaxaci a odpočinek majitelů je navržen na pozemku i venkovní bazén, který navazuje jak na krytou terasu domu, tak i na zahradní dům se saunou, kde je vytvořena i krytá terasa s venkovní kuchyní s krbem.